Refine your search

Top issues

The 10 most checked-out in the past months
Title Item type Checkouts  
Xanthippe ve Sokrates :

Weithmann, Michael W. - İlya İzmir Basın Yayın Medya Yapım Dağıtım, Çamdibi-Bornova, İzmir : 2004 - 305 sayfa; 20 cm.

Item type Kitap Checkouts: 14 Place hold
Balık besleme ve yem teknolojisi /

Hoşsu, Belgin - Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İzmir : 2001 - 2 cilt <2> : 24 cm.

Item type Kitap Checkouts: 11 Place hold
Denizaltı jeolojisi ve jeomorfolojisi /

Atalay, İbrahim, - Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir : 1981 - x, 384 sayfa : 24 cm.

Item type Kitap Checkouts: 10 Place hold
Ahlâk üzerine mektuplar /

Descartes, René, - Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul : 1992 - xxii, 123 sayfa ; 19 cm.

Item type Kitap Checkouts: 9 Place hold
Nuclear systems /

Todreas, Neil E. - Hemisphere Pub. Corp., New York : 1993 - 2 volumes <1> : 24 cm

Item type Kitap Checkouts: 6 Place hold
Kitabu'n-nahvu'l-vadıh fi kavaidi el-lugati'l-Arabiyyeti lil medarisi el -tenaviyyeti /

Jarim, Ali - Daru'l-Ma'arif; | Dar al-Ma'arif, Mısır : | Misr : 1965 - 3 cilt tek ciltte ; 20 cm.

Item type Kitap Checkouts: 2 Place hold
Elemantary analysis /

Dakin, Albert - G. Bell and Sons, London : 1965 - xii, 378 pages : 19 cm.

Item type Kitap Checkouts: 2 Place hold
Nasıl okudum /

Sağlam, Tevfik Salim, - Nehir Yayınları, İstanbul : 1991 - 155 sayfa : 20 cm.

Item type Kitap Checkouts: 2 Place hold
Türkiye Cumhuriyeti hükûmet programlarında kültür /

Kantarcıoğlu, Selçuk, - Kültür ve Türizm Bakanlığı, [Ankara] : 1990 - iii, 168 sayfa ; 20 cm.

Item type Kitap Checkouts: 1 Place hold
Fundamentals of programming and Fortran IV /

Arkun, M. Erol. - Middle East Technical University, Ankara : 1977 - vii, 301 pages : 27 cm.

Item type Kitap Checkouts: 1 Place hold

Powered by Koha